Şartlar & Koşullar

Bu sözleşme REİS ISI  MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ . İNŞ. SAN. LTD .ŞTİ  (Bundan Böyle ecakombiler.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.ecakombiler.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişiler (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır.) tarafından kullanım koşullarını düzenler.

Kullanıcı doldurduğu üyelik, alışveriş v.b. gibi formlardaki bilgilerin doğruluğunu, hatasız ve eksiksiz girildiğini taahhüt eder.

Kullanıcılar üyelik formu v.b. gibi formları doldurduklarında bu sözleşmeyi okumuş ve tüm koşullarını kabul etmiş olduklarını taahhüt ederler.

Kullanıcının sözleşmeye konu web sitesindeki herhangi bir hizmetten yararlanması ve/veya herhangi bir bilgi formunu doldurması ile sözleşme yürürlüğe girer.

ecakombiler.com sözleşmeyi önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme, düzenleme, fesh etme yetkisine sahiptir.

ecakombiler.com Kullanıcılarından topladığı her türlü bilgiyi güvenli olarak saklayacaktır. Bu bilgileri gerekli durumlar (Yargı kararları, polis soruşturması, adli takip vb.) haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

ecakombiler.com hiç bir sebep göstermeden ve önceden haber vermeden kullanıcılarının üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.

Kullanıcı istediği durumlarda ecakombiler.com'a başvurarak üyeliğini iptal ettirebilir.

REİS ISI  MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ . İNŞ. SAN. LTD .ŞTİ tarafından işletilen www.ecakombiler.com adresindeki İnternet Sitesine üye olan kullanıcılar şimdi yada gelecekteREİS ISI  MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ . İNŞ. SAN. LTD .ŞTİ tarafından veya REİS ISI  MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ . İNŞ. SAN. LTD .ŞTİ İş Ortakları tarafından kurulacak yada işletilecek herhangi bir servis'e de onayları alınmak kaydı ile ücretsiz üye olabilirler.

ecakombiler.com üyelerine zarar verebilecek herhangi bir bilgiyi veritabanında saklamamaya özen göstermektedir. Ancak veritabanına yeralan bilgilerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi durumunda gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Web sitesinde satılan ürünlerin tüm hukuki sorumluluğu ecakombiler.com'a ürünleri temin eden iş ortaklarındadır. Yasalara uygun olmayan, isim, marka, ticari haklara tecavüz eden herhangi bir ürün, hizmet v.b.'nin tüm sorumluluğu iş ortaklarına aittir.

ecakombiler.com işlettiği servisin kesintisiz çalışması için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak kontrolü dışındaki nedenlerden (teknik arıza, altyapı sorunları, doğal afetler, elektrik kesintileri v.b.) durumlarda yaşanabilecek kesintilerden dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı alışverişleri sırasında kendine ait kredi kartı v.b. gibi ödeme araçlarını kullanacağını, aksi durumlarda ödeme aracının sahibinin rızasının olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ecakombiler.com kendisine gelen alışveriş istekleri gerekli güvenlik incelemelerinden geçirerek müşterisine ulaştırır. ecakombiler.com hiç bir sebep göstermeden kendisine gelen sipariş isteğini iptal edebilir, müşterisine ulaştırmayabilir.

ecakombiler.com kullanıcılarının alışverişlerini zamanında ulaştırmayı hedeflemektedir. Ancak kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı (ürün tedarikçisinin ürünü temin edememesi, ürünün piyasada bulunamıyor olması v.b.) yaşanabilecek sipariş gecikmeleri, sipariş iptali gibi durumlarda sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı yapacağı her türlü işlemden kendisinin sorumlu olduğunu taahhüt eder.

Eca Kombiler Eca Ana Bayii © 2020